Nyheder

Møde med Ballerup Kommune 1. marts

mandag 5. marts 2012 af webmaster under Klubben

Birthe har deltaget i møde med Ballerup kommune d. 1. marts.

Det vigtigste vi fik at vide var, at alle de gamle udvalg og råd er nedlagt. Der oprettes i stedet et brugerråd, der ingen politisk repræsentation har og som ikke har nogen myndighed, men kun kan rådgive kommunalbestyrelsen og forvaltningen om budgettet og retningslinjerne for tilskud. Der skal være valg til dette råd i maj.

Rådet suppleres med årlige møder med samtlige repræsentanter for idrætsforeningerne, aftenskolerne, de frivillige oplysende foreninger, boligselskaberne og de selvorganiserede.

Desuden oprettes en vækstpulje, som vi kan søge om penge til nærmere angivne formål.

Kommunalbestyrelsen bestemmer suverænt hvilke lokaler og faciliteter, der skal stilles til rådighed for foreningerne og de godkender foreninger m.m.

Og så oplyste forvaltningen, at de udarbejder kontrakter/brugeraftaler med samtlige, der har lokaler eller faciliteter til rådighed. Der var noget formelt, de skulle have på plads. Og af hensyn til økonomien var alle nu forpligtigede selv til at slå græs, klippe hæk etc., så det er ikke længere bare os. Det var et spareprojekt fra kommunens side, at de ville ensrette os alle.

Vores forening er formentlig blevet godkendt som folkeoplysende forening i år 2000. Det skete samtidigt med, at vi gik over til at være en forening med bestyrelse m.m.