Nyheder

MBS 25 år i dag

lørdag 16. august 2014 af webmaster under Klubben

Stort tillykke til MBS med de 25 år i dag 🙂

Tilmelding til eftersommerens hold er åbnet

tirsdag 24. juni 2014 af webmaster under Agility,Rally

Så kan I melde jer til eftersommerens hold. Find tilmeldings-formularer under hhv. Rally og Agility.

God sommer til alle 🙂

Tilmelding til træning i forsommeren 2014 samt arbejdsdag

søndag 23. marts 2014 af webmaster under Agility,Klubben,Rally

Så er der åbnet for tilmelding til træning i forsommeren 2014. Husk at bruge en PC og ikke en SmartPhone. Sidste tilmeldingsfrist er lørdag 29. marts.

Agility tilmelding
Rally tilmelding

Endvidere blev det på generalforsamlingen aftalt, at forårets arbejdsdag afholdes søndag d. 6 april kl. 11.00. Mød op denne dag medbringende rive til blade, grensaks, ‘næb’ og evt. andre haveredskaber. Har du mulighed for at medbringe en trillebør og/eller store ‘spande’, så er de meget ønskede til at få transporteret bladene langt ind i krattene, så de ikke blæser tilbage på banerne. Husk også godt humør samt at hundene ikke løber rundt og gør, mens der arbejdes.

 

Tilkendegiv din interesse for træning i MBS foråret 2014

søndag 16. marts 2014 af webmaster under Klubben

Klik her for at tilkendegive din interesse i at træne i MBS i foråret 2014

Generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014

søndag 16. marts 2014 af webmaster under Klubben

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens beretning, herunder godkendelse af beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Kontingent.
7. Rapport fra udvalgene.
8. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
9. Valg til bestyrelse i henhold til vedtægterne.
a. Formand (lige år)
b. Kasserer (ulige år)
c. Bestyrelsesmedlem (lige år)
d. 2 suppleant (for 1 år)
10. Valg af revisor (ulige år) og suppleant (for 1 år)
11. Eventuelt.