Nyheder

Generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014

søndag 16. marts 2014 af webmaster under Klubben

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens beretning, herunder godkendelse af beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Kontingent.
7. Rapport fra udvalgene.
8. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
9. Valg til bestyrelse i henhold til vedtægterne.
a. Formand (lige år)
b. Kasserer (ulige år)
c. Bestyrelsesmedlem (lige år)
d. 2 suppleant (for 1 år)
10. Valg af revisor (ulige år) og suppleant (for 1 år)
11. Eventuelt.